Dé kinder wc bril. Ook voor ouders!

Al meer dan 100.000 stuks verkocht!

Juridische disclaimer en privacy regelement

Juridische disclaimer

Lawrence Wellingham Group bv (LWG) heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. LWG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

LWG garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door LWG gewenst moment worden gewijzigd zonder enige kennisgeving.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor LWG op geen enkele wijze verantwoordelijk is. LWG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat LWG de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LWG. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LWG. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

© Lawrence Wellingham Group bv & Rymax Design Limited. Alle rechten voorbehouden. Family Seat en Rymax zijn geregistreerde handelsmerken van Rymax Designs Limited. Family Seat is gepatenteerd onder UK Patent No. 2367568 / USA Patent No. 6952842 met andere wereldwijde patenten pending en het ontwerp is geregistreerd onder No. 3001909 en 3014961.

Ons privacy regelement

Lawrence Wellingham Group bv (LWG) bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan LWG worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van LWG voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Cookies

LWG kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op de harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Verklaring

LWG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Voor vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u contact met ons opnemen.